Милушев ЕООД
Производство на пластмасов инвентар за кошери

Друг инвентар

 

 

 прополис за 12 рамки, 4 броя за един кошер Решетка за прашец Прашецосъбирач
     
Прашецосъбирач дълбоко дъно Рутов разделител Релса за рутов разделител за 4, 5, 9, 10 пити
     
     
 Рутов разделител    
Рутов разделител